Billig forsikring

Med Pedagogstudentenes uslåelige studentforsikring får du en skreddersydd pakkeløsning som inneholder alle forsikringene du trenger til prisen av en kaffekopp i uka. Den koster kun 996 kr i året.

 • Reiseforsikring
 • Innboforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Uføreforsikring

Studentforsikringen med innbo-, reise-, ulykkes- og uføreforsikring koster kun kr 996 per år.

Bestill studentforsikringen

Du kan enkelt bestille studentforsikringen ved å sende en sms med kodeord "udf 223" til 2080, eller ta kontakt med forsikringsavdelingen. 

Innboforsikring

 • Dekker vann-, brann- og naturskade samt plutselig skade og tyveri av innbo for inntil
 • kr 500 000
 • Tyveri av sykkel
 • Tyveri og skade på mobil, PC og nettbrett
 • Bekjempelse av veggedyr, skjeggkre og kakerlakker med inntil kr 100 000

Reiseforsikring

 • Dekker reiser med inntil 90 dagers reisevarighet.
 • Dekker reisevarighet med inntil 180 dager for studieopphold i utlandet. Gjelder kun for studieoppholdet, og ikke ved generelle reiser utover 90 dager.
 • Avbestilling, tap av bagasje, reisesyke, hjemtransport og reiseavbrudd
 • Hjemtransport i Norden ved alvorlig sykdom i nærmeste familie
 • Utbetaling av kr 10 000 ved sykdom eller ulykke som medfører studieavbrudd i minst 60 dager
 • Ingen egenandel
 • Reiseforsikringen er individuell og gjelder kun for deg som er studentmedlem.

 Ulykkesforsikring

 • Utbetaling på inntil kr 500 000 ved varig skader som følge av ulykke
 • Utbetaling på kr 5000 ved bruddskader
 • Behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold, f.eks. tannlege, lege og fysioterapeut.

 Uføreforsikring

 • Forsikringssum på 5 G* (kr 499 290)
 • Engangsutbetaling på hele forsikringssummen ved vedtak fra NAV om minst 50 prosent varig arbeidsuførhet
 • Forsikringen gir rett til erstatning på 10 000 kroner når forsikrede har vært sammenhengende helt studieufør på grunn av ulykke eller egen sykdom i minst to måneder i studietiden.

*G står for Folketrygdens Grunnbeløp og er på kr 99 858 i 2019. Beløpet reguleres hvert år den 1. mai og sikrer at forsikringssummen stiger.

Endring av uføreforsikringen fra 1.1.2019

Tidligere bestod produktet av en engangsutbetaling og to delutbetalinger. Forsikringen er nå endret til å gi månedlige forskuddsutbetalinger av forsikringssummen. Utbetalingene starter allerede 15 måneder etter at man blir sykemeldt.

Les mer studentforsikringen på Utdanningsforbundet sine sider

Hvorfor studentforsikringen?

Her er fire grunner til å bestille studentforsikringen i dag:

 1. Ut på tur? Vår helårs reiseforsikring dekker deg både i hverdagen og på reiser i hele verden opp til 90 dager per reise. Avbestilling, tapt bagasje, tyveri, reiseansvar, ubegrenset reisesyke – og ingen egenandel.
 2. Beskytt tingene dine! Med innboforsikring sikrer du tingene dine for vann, brann, tyveri og naturskader. Sykkeltyveri er også dekket.
 3. Beskytt deg selv! Hva skjer dersom du blir ufør og ikke kan jobbe? Med uføreforsikring er du sikret økonomisk dersom det verste skulle skje.
 4. Ulykkesfugl? Vår ulykkesforsikring gir utbetaling på inntil 500 000 ved varig skade på grunn av ulykke. I tillegg får du utbetaling på 5000 kroner dersom du knekker et ben, samt tilbakebetalt behandlingsutgifter som ikke dekkes av det offentlige.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg endre innholdet i studentforsikringen?

Studentforsikringen er en pakkeløsning med fire forsikringer. Det er ikke mulig å utvide eller endre noen av forsikringene, men ønsker du høyere summer eller annen dekning, kan andre forsikringer kjøpes i tillegg, som for eksempel reiseforsikring for famille. Det samme gjelder ved ønsket om høyere dekning på innboforsikringen eller uføreforsikringen.
Som medlem av Pedagogstudentene, kan du benytte deg av alle de kollektive forsikringene som Utdanningsforbundet tilbyr. Les mer om våre medlemstilbud og forsikringer.

Hvor lenge kan jeg beholde studentforsikringen?

Uavhengig av når i året man er ferdig å studere, vil studentforsikringen alltid løpe ut inneværende kalenderår. Er du ferdig med studiene i juli, vil forsikringen løpe til den 31.12. 

Forsikringen vil automatisk videreføres til ordinære forsikringer fra årsskiftet etter overgang fra Pedagogstudentene til Utdanningsforbundet (1. januar). Sier du opp din studentforsikring innen 31.12. i overgangsåret, vil ikke forsikringene videreføres. En oppsigelse må skje skriftlig til forsikring@udf.no 

Jeg skal studere i utlandet, er min studentforsikring fortsatt gjeldende?

Ved studie i utlandet utvides reiseforsikringen fra 90 til180 dager. Denne gjelder kun for studieoppholdet, og ikke ved generelle reiser utover 90 dager. Innboforsikringen er gjeldene for bosted i Norden, og gjelder også på lagret innbo i Norden. Ulykkesforsikringen og uføreforsikringen gjelder i hele verden. Det er en forutsetning at forsikrede er medlem av offentlig trygdeordning i Norden for at ulykkesforsikringen skal gjelde.

Er det egenandel i innboforsikringen i studentpakken?

Det er ingen egenandel på innboforsikringen, med noen unntak:

 • Tyveri av sykkel som ikke er registrert i FG-godkjent sykkelregister – 2 000 kroner
 • Tyveri av og skadeverk på mobiltelefon, nettbrett og bærbar datamaskin – 2 000 kroner
 • Plutselige skader på mobiltelefon, nettbrett og bærbar datamaskin – 2 000 kroner
 • Naturskader – 8 000 kroner
 • Privatansvar – 2 000 kroner
 • Rettshjelp – 4 000 kroner og i tillegg 20 prosent av de utgifter som påløper utover 4 000 kroner 
 • Rettshjelp ved forbrukerkjøp – 4 000 kroner

Når gir uføreforsikringen i studenpakken rett til utbetaling?

Fra 15 måneder etter første sykemeldingsdag gir forsikringen rett til månedlig forskuddsutbetaling. 

Forsikrede må motta arbeidsavklaringspenger fra NAV og være minst 50 prosent arbeidsufør.

Forsikringen gir rett til erstatning på 10 000 kroner når forsikrede har vært sammenhengende helt studieufør på grunn av ulykke eller egen sykdom i minst to måneder i studietiden. 

Hva dekker uføreforsikringen i studentpakken?

Uføreforsikringen i studentpakken har en dekning på 5 G (kr 499 290) og krever ingen helsevurdering. Ved vedtak fra NAV om minst 50 prosent varig uførhet får man utbetalt hele forsikringssummen.
Det kan være grunnlag for delutbetaling ved vedtak om arbeidsavklaringspenger fra NAV. 

Hva dekker ulykkesforsikringen i studentpakken?

Ulykkesforsikringen i studenpakken gir en dekning på inntil kr 500 000, og gir i tillegg utbetaling på kr 5 000 ved bruddskade på ben, arm, skulder og hode.

Hvilke type forsikringer kan Utdanningsforbundet tilby studenter?

Studenter kan kjøpe alle ordinære forsikringer, men har en tilrettelagt studentforsikring til en svært gunstig pris. Dette er en pakkeløsning som inneholder innboforsikring, reiseforsikring, ulykkesforsikring og uføreforsikring til kr 996 per år. Har du andre behov kan du benytte deg av Utdanningsforbundets ordinære forsikringer.

Studentforsikringen gjelder for medlemmer av Pedagogstudentene, og varer ut kalenderåret du er ferdig å studere. Ved overgang til ordinært medlemskap i Utdanningsforbundet blir de ulike forsikringene ved årsslutt automatisk overført til ordinære forsikringer. 

Koster det noe å være medlem av Pedagogstudentene?

Det er gratis å være medlem av Pedagogstudentene, og det første året etter endt studieperiode har du kontingentfritak som medlem av Utdanningsforbundet. Ved overgangen til ordinært medlemskap, vil du bli registret med Utdanningsforbundets obligatoriske grunnforsikring. Forsikringen koster 888 kr i året, og du kan reservere deg mot grunnforsikring. Les mer om forsikringen og muligheten for å reservere seg

Les mer om: