Illustrasjon: Innboforsikring

Forsikring for lærerstudenter

Som medlem av Pedagogstudentene har du mulighet til å skaffe deg kanskje tidenes forsikringspakke. Den inneholder alle forsikringene du trenger for en hundrelapp i måneden, eller totalt 1200 kroner fra år 2022.

Vi har satt sammen en forsikringspakke som dekker det vi mener er det aller viktigste i studenthverdagen. Det skal heller ikke koste skjorta! 

I tillegg har vi samlet noen ofte stilte spørsmål. Finner du likevel ikke svar på det du lurer på kan du ta kontakt på mail eller telefon: 24 14 20 00. 

Studentforsikringen inneholder følgende forsikringer:

Fra 2022 vil studentforsikringen koste totalt kr. 1200,- eller en hundrelapp i måneden. Har du allerede forsikringer hos oss gjør vi obs på at det er en liten prisjustering fra januar 2022. Logg deg inn på mine sider på udf.no og sjekk dine forsikringsdokumenter. 

Hvorfor studentforsikringen?

Her er fire grunner til å bestille studentforsikringen i dag:

 1. Ut på tur? Vår helårs reiseforsikring dekker deg både i hverdagen og på reiser i hele verden opp til 90 dager per reise. Avbestilling, tapt bagasje, tyveri, reiseansvar, ubegrenset reisesyke – og ingen egenandel.
 2. Beskytt tingene dine! Med innboforsikring sikrer du tingene dine for vann, brann, tyveri og naturskader. Sykkeltyveri er også dekket.
 3. Beskytt deg selv! Hva skjer dersom du blir ufør og ikke kan jobbe? Med uføreforsikring er du sikret økonomisk dersom det verste skulle skje.
 4. Ulykkesfugl? Vår ulykkesforsikring gir utbetaling på inntil 500 000 ved varig skade på grunn av ulykke. I tillegg får du utbetaling på 5000 kroner dersom du knekker et ben, samt tilbakebetalt behandlingsutgifter som ikke dekkes av det offentlige.

 

Bestill forsikringen

Du kan enkelt bestille studentforsikringen ved å sende en sms med kodeord student til 02014, eller ta kontakt med forsikringsavdelingen i Utdanningsforbundet (forsikring@udf.no/24 14 20 00)

 

Les mer om studentforsikringen

Hva dekker forsikringene?

 • Dekker reiser med inntil 90 dagers reisevarighet.
 • Dekker reisevarighet med inntil 180 dager for studieopphold i utlandet. Gjelder kun for studieoppholdet, og ikke ved generelle reiser utover 90 dager.
 • Avbestilling, tap av bagasje, reisesyke, hjemtransport og reiseavbrudd
 • Hjemtransport i Norden ved alvorlig sykdom i nærmeste familie
 • Utbetaling av kr 10 000 ved sykdom eller ulykke som medfører studieavbrudd i minst 60 dager
 • Ingen egenandel
 • Reiseforsikringen er individuell og gjelder kun for deg som er studentmedlem.

 • Dekker vann-, brann- og naturskade samt plutselig skade og tyveri av innbo for inntil kr 500 000
 • Tyveri av sykkel
 • Tyveri og skade på mobil, PC og nettbrett
 • Bekjempelse av veggedyr, skjeggkre og kakerlakker med inntil kr 100 000

 • Utbetaling på inntil kr 500 000 ved varig skader som følge av ulykke
 • Utbetaling på kr 5000 ved bruddskader
 • Behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold, f.eks. tannlege, lege og fysioterapeut.

 • Forsikringssum på 5 G, det betyr 5 ganger folketrygdens grunneløp
 • Engangsutbetaling på hele forsikringssummen ved vedtak fra NAV om minst 50 prosent varig arbeidsuførhet
 • Forsikringen gir rett til erstatning på 10 000 kroner når forsikrede har vært sammenhengende helt studieufør på grunn av ulykke eller egen sykdom i minst to måneder i studietiden.

Du får inkludert Tryg Legehjelp, hvor erfarne leger og sykepleiere svarer på helsespørsmål 24 timer i døgnet, hver dag. Dette innebærer også psykisk helsehjelp. Her kan du ta kontakt hvis du opplever for eksempel angst, depresjon eller søvnproblemer.

Telefonnummeret til Tryg Legehjelp er 55 17 90 09.


Ofte stilte spørsmål

Nei, det er gratis å være medlem av Pedagogstudentene. 


Som student kan du kjøpe alle våre forsikringer på lik linje med andre medlemmer av Utdanningsforbundet.

Studentforsikringen er bedre tilrettelagt for studenter, og den har en svært god pris.

Det er en pakkeløsning som inneholder: 

 • Innboforsikring 
 • Reiseforsikring for en person 
 • Ulykkesforsikring 
 • Uføreforsikring

Tilgang på legehjelp og psykologhjelp er også inkludert.

 
Vi har gode priser og dekninger på alle våre forsikringer, og du står fritt til å supplere med disse etter behov.


Det er ikke egenandel på innboforsikringen, med noen unntak:

Dekning Egenandel
Tyveri av sykkel som ikke er registrert i FG-godkjent sykkelregister 2.000 kroner
Tyveri av og skadeverk på mobiltelefon, nettbrett og bærbar datamaskin 2.000 kroner
Plutselige skader på mobiltelefon, nettbrett og bærbar datamaskin 2.000 kroner
Naturskader 8.000 kroner
Privatansvar 2.000 kroner
Rettshjelp 4.000 kroner og i tillegg 20 prosent av utgifter som kommer utover 4.000 kroner.
Rettshjelp ved forbrukerkjøp

4.000 kroner

Mer informasjon om de ulike dekningene finner du her.


Ulykkesforsikringen gir en dekning på inntil kr 500.000 ved medisinsk invaliditet etter ulykke. Den dekker også behandlingsutgifter, og gir i tillegg utbetaling på kr 5.000 ved bruddskade på ben, arm, skulder og hode.


Uføreforsikringen har en dekning på 5 G (kr 531.995) og krever ingen helsevurdering.

Engangsutbetaling

Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling av hele forsikringssummen når:

 • du har fått vedtak om minst 50 % varig uføretrygd fra NAV eller
 • du har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i fem år etter første sykemeldingsdag.

Månedlig forskuddsutbetaling av forsikringssum

Fra 15 måneder etter første sykemeldingsdag, som førte til arbeidsuførheten, utbetales 1 % av forsikringssummen månedlig. Månedlig utbetaling skjer etterskuddsvis.

For skader oppstått før 01.01.2019 gjelder andre vilkår. Kontakt vår forsikringsavdeling på telefon 24 14 20 00.

Studieavbrudd

Forsikringen gir rett til erstatning på 10.000 kroner når forsikrede har vært sammenhengende helt studieufør på grunn av ulykke eller egen sykdom i minst to måneder i studietiden.


Studentforsikringen er en pakkeløsning med fire forsikringer. Det er ikke mulig å utvide eller endre disse forsikringene. Ønsker du høyere forsikringssum eller annen dekning, kan du kjøpe dette i tillegg.

Som medlem av Pedagogstudentene, får du samme forsikringstilbud som Utdanningsforbundets medlemmer. Les mer om våre medlemsfordeler og forsikringer.


Uavhengig av når på året du er ferdig med studiene, vil studentforsikringen løpe ut ved utgangen av inneværende år. Det betyr, at hvis du er ferdig i juli, vil forsikringen vare til den 31.12.  
 
Fra 1. januar overføres studentforsikringen automatisk til Utdanningsforbundets forsikringer.

Forsikringene du blir overført til:

 • Innboforsikring 
 • Reiseforsikring for en person 
 • Uføreforsikring 5G 
 • Grunnforsikring 

Grunnforsikringen er en obligatorisk forsikring som følger medlemskapet. Om du velger å reservere deg fra Grunnforsikringen vil uføreforsikringen i studentforsikringen ikke bli videreført ved årsskiftet, da det er en forutsetning å ha grunnforsikring for å ha uføreforsikring. Du vil da også stå uten en ulykkesforsikring og livsforsikring.

Sier du opp studentforsikringen innen 31.12. i overgangsåret, vil ikke forsikringene videreføres. En oppsigelse må skje skriftlig til forsikring@udf.no.


Ja, du er dekket av studentforsikringen i inntil 180 dager, når du studerer eller har praksis i utlandet.


Oppdatert informasjon om studier i røde land

På Tryg.no ligger alltid oppdatert informasjon

Vi følger myndighetenes reiseråd for reiser over landegrensene. Hvis du allikevel må til utlandet for å ta en avgjørende eksamen, kan du kontakte oss.

E-post: forsikring@utdanningsforbundet.no

Telefon: 24 14 20 00.

Vår kontortid er mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

 


Les mer om: