Gruppebilde av 21 mennesker som står på koronavennlig avstand til hverandre i en sal med tregulv og en vegg i tre den andre med trespiler på sort bakgrunn. Alle har armene i kors og ser alvorlig ut.

Pedagogstudentene støtter Nesnastudentene i deres kamp for et godt studie- og læringsmiljø

Resolusjonen ble vedtatt på landsstyremøte 4, 20/21, som ble avholdt den 29.–31. januar 2021.

Den 26. juni 2019 vedtok Nord Universitet å legge ned Campus Nesna fra 2022,i noe som betyr at 2018- og 2019-kullene på Nesna må bytte studiested midt i utdanningsløpet. 

Pedagogstudentene mener at omstruktureringen og nedleggelsen av studiested Nesna ikke må føre til dårligere studiekvalitet og læringsmiljø for studentene. Vi er opptatte av at strukturelle og organisatoriske endringer i universitets- og høgskolesektoren ikke går på bekostning av kvaliteten i utdanningene våre.ii Et godt studie- og læringsmiljø er helt avgjørende for at studentene utvikler seg både sosialt og faglig, og bidrar til at flere studenter fullfører lærerutdanningen.  

Vi frykter at nedleggelsen av studiested Nesna vil føre til dårligere kvalitet i lærerutdanningen for Nesna-studentene. Flere av spesialrommene som trengs i lærerutdanningen finnes ikke på Mo i Rana, og studentene må derfor dra til Bodø eller Levanger for å jobbe på lab, musikkrom, eller andre spesialrom i praktiske fag. Nye tall fra Samordna opptak viser at Campus Mo i Rana har de laveste oppmøtetallene av alle grunnskolelærerutdanningene i Nord-Norge. iii I tillegg vet vi at søkertallene til Campus Mo i Rana har gått ned i forhold til søkertallene fra Nesna.iv Dette kan indikere at kvaliteten på tilbudet av blant annet praktiske fag på Mo i Rana ikke er av høy nok kvalitet, og at studiets oppbygging gjør det lite attraktivt for nye studenter.

En annen bekymring er at store deler av fagmiljøet med lærere fra Nesna ikke skal bygges opp på Mo i Rana. Dette betyr i all hovedsak at de fleste lærerne fra Campus Nesna må flyttes til Bodø eller Levanger, for å bygge opp fagmiljøet på nevnte steder.v Vi mener det er viktig at studentene får faglig, didaktisk og pedagogisk oppfølging, og veiledning underveis i utdanningsløpet.  

Pedagogstudentene mener at Nord Universitet må:

  • Sikre en trygg og god overgang for studentene som må bytte studiested grunnet nedleggelse av campus Nesna.
  • Bygge opp fagmiljøet fra Nesna i Mo i Rana.
  • Sikre Nesnastudentenes medvirkning og påvirkningskraft i arbeidet for studiekvaliteten og læringsmiljøet gjennom en aktiv dialog mellom studentene og institusjonen.
  • Sørge for at studentene får tilgang til spesialrom på Mo i Rana.
  • Utarbeide en kvalitetsrapport som kartlegger overgangen for studentene som må avslutte sitt studieløp på et annet campus. 
  • La Nesna-studentene få avslutte sitt studieløp på Campus Nesna, hvis ikke Nord Universitetet klarer å sikre en trygg og god overgang, som ikke går på bekostning av studiekvalitet og læringsmiljø til studentene. 

__________________________

Fotonoter

Nord universitetet 2019 møteprotokoll, s. 9.

ii Pedagogstudentenes prinsipprogram

iii Eva Tønnesen 2020 Professor: - Læreropptaket i nord rakner fullstendig 

iv Mariann Vatne 2020 Ikke flere søkere med flytting til Mo

v Jo Røed Skårderud 2019 Nord Universitet skiller lærere og lærerstudenter fra Nesna: Lærerne havner tre timer unna.

Les mer om: