Innspill om studentombud

17. januar 2018 sendte vi innspill til Utdannings- og forskninskomiteen på stortinget om studentombud ved landets universiteter og høgskoler.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet representerer over 20 000 lærer- og pedagogstudenter fra hele landet. Vi er en del av studentbevegelsen som arbeider for studentenes rettigheter og vil med dette komme med vår uttalelse og anbefaling i saken.

Pedagogstudentene er opptatte av at studentenes rettsikkerhet skal ivaretas. Studentombudet behandler saker uten å være part og er i kraft av dette et tilbud som trygger studentenes rettssikkerhet i saker som ofte er vanskelige for partene. Dette må være et tilbud til studenter uavhengig av hvor de studerer.

Vi har fått mange tilbakemeldinger av lærerstudenter som av ulike grunner har vært i kontakt med studentombud på sin institusjon, i forbindelse med seksuell trakassering, problemer med sensur på eksamen, skikkethetsvurdering, vansker i praksis og andre problemer en kan støte på i løpet av sin utdanning. Studentene har stor nytte av et lavterskeltilbud som kan veilede, gi råd og gi bistand i vanskelige situasjoner. Et studentombud har spisskompetanse på de lover, rettigheter og systemer som er spesielle for studiehverdagen, og kan være avgjørende for å gi riktig veiledning til studenter. Som representantforslaget også understreker, har studentdemokratiene begrenset juridisk kompetanse og vil i mange saker komme til kort i å bistå studenter.

Det er svært viktig at dette tilbudet ikke er frivillig for institusjonene, men at det blir lovfestet en rett til studentombud. Vi håper komitéen vil støtte representantforslaget om lovfesting av studentombud.

Les mer om: