Retningslinjer for duodji og samisk

Høring om forslag til retningslinjer for fagene duodji og samisk 1 og 2 i samiske grunnskolelærerutdanninger

Høringssvar

Pedagogstudentene vil takke for muligheten til å få komme med høringssvar. Vi har kun behandlet samisk 1 og 2 for grunnskolelærer 1-7 og 5-10.

Vi har to kommentarer:

  • Teksten bør gjennomgås for å sikre at en holder seg konsekvent til bokmål, da det er enkelte innslag av nynorsk.
  • Det er en god progresjon og sammenheng mellom samisk 1 og 2 samt grunnskolelærer 1-7 og 5-10.

Utover dette har vi ingen merknader. Pedagogstudentene anser forlaget til retningslinjer for å være godt gjennomarbeidet og et godt utgangspunkt for en lærerutdanning som utdanner lærere som kan bidra til god samiskopplæring for elever i fremtiden.

Les mer om: