Mandat for studentmedlemmene i arbeidsutvalget

Fem studentmedlemmer utgjør, sammen med leder og nestleder, arbeidsutvalget i organisasjonen. Studentmedlemmene har, sammen med ledelsen, det overordnede ansvaret for at organisasjonen drives i tråd med vedtektene og andre styringsdokumenter. Studentmedlemmene skal bistå ledelsen i deres ansvarsområder ved behov.

Fire av studentmedlemmene i arbeidsutvalget har ansvar for oppfølging av lokallagene i hver sin region. Ett av studentmedlemmene har, sammen med leder, ansvar for å ivareta internasjonale perspektiver.

Ansvarsområder

  • Studentmedlemmene i arbeidsutvalget har, sammen med ledelsen, ansvar for saksbehandling og innstilling til saker i forkant av hvert landsstyremøte.
  • Studentmedlemmene har, sammen med ledelsen, ansvar for skolering av medlemmer og tillitsvalgte i organisasjonen.
  • Studentmedlemmene skal bistå ledelsen i å arrangere nasjonale arrangementer.
  • Studentmedlemmene med ansvar for hver sin region skal, sammen med nestleder, arbeide for å opprette og opprettholde aktive lokallag i organisasjonen.
  • Studentmedlemmene skal tilegne seg kunnskap om utdanningene til medlemmene som organisasjonen representerer.
  • Studentmedlemmet som sammen med leder ivaretar internasjonale perspektiver, skal bringe disse inn i organisasjonen gjennom samarbeid med nordiske søsterorganisasjoner, samt ved å ha kjennskap til andre søsterorganisasjoner i Europa.

Rammebetingelser

  • Studentmedlemmene får godtgjørelse for sitt arbeid. Godtgjørelsen fastsettes av Utdanningsforbundet

  • Studentmedlemmene skal ikke inneha andre verv i organisasjonen, sentrale partipolitiske verv eller frikjøpte fulltidsverv utenfor organisasjonen.