Sakspapirer til LS2

Sakspapir for landsstyremøte 2, 2023/2024.

00 Konstitueringssaker

00.02.01 - 23/24 – Godkjenning av innkalling
00.02.02 - 23/24 – Valg av ordstyrere
00.02.03 - 23/24 – Valg av protokollfører
00.02.04 - 23/24 – Valg av protokollunderskrivere
00.02.05 - 23/24 – Godkjenning av forretningsorden
00.02.06 - 23/24 – Godkjenning av saksliste
00.02.07 - 23/24 – Godkjenning av dagsorden

01 Rapporter og orienteringer

01.02.01 - 23/24 – Rapport fra arbeidsutvalget
01.02.02 - 23/24 – Rapport fra valgkomiteen
01.02.03 - 23/24 – Rapport fra kontrollkomiteen
01.02.04 - 23/24 – Lokallagsrapporter
01.02.05 - 23/24 – Økonomirapport                                                                      01.02.06 - 23/24 – Orientering om PedCash

02 Saker

02.02.01 - 23/24 – Evaluering av verveperioden 2023
02.02.02 - 23/24 – Prinsipprogram 2021 -2024
02.02.03 - 23/24 – Innspill til revidering av vedtektene

03 Resolusjoner

Det har ikke kommet inn noen resolusjoner til behandling på landsstyremøte 1.

04 Valg og oppnevninger

04.02.01 – 23/24 – Suppleringsvalg til valgkomiteen

05 Eventuelt