Flere sitter i en forelesningssal. Vi ser ryggen til to kvinner, med teksten "Framtidas lærere. Sterkere sammen" på genseren. Den ene kvinnen holder opp hånden for å ta ordet. Foto.

Årsmøter i lokallagene 2024

  • Start:1.01.2024, kl. 00:00
  • Slutt:15.02.2024, kl. 23:59
  • Sted:Lokallagene
  • Pris:Gratis

Hva er et årsmøtet?

Årsmøtet er første steg på veien for å delta mer aktivt i Pedagogstudentene. Årsmøtet er det viktigste møtet lokallaget arrangerer hvert år. Det er lokallagets øverste «organ». Her velges det nye styremedlemmer, hvem som får delta på landsmøtet som delegater samt diskuteres hva lokallaget skal jobbe for og med i det neste året.

Årsmøtene i Pedagogstudentene finner sted hvert år en gang mellom 1. januar og 15. februar. Alle medlemmene på studiestedet er invitert og alle har tale-, forslags- og stemmerett.

Når er det årsmøte ved mitt lokallag?

Planlagt årsmøte Lokallag
9. januar HVO Volda
11. januar HiØ Halden
15. januar HVL Bergen
18. januar USN Drammen
19. januar INN Elverum
25. januar Nord Bodø
25. januar USN Porsgrunn
31. januar UiT Tromsø
1. februar UiT Alta
2. februar UiS
8. februar DMMH Kristiansund
8. februar OsloMet
12. februar USN Vestfold
13. februar NLA Oslo
13. februar HVL Sogndal
14. februar HVL Stord
15. februar UiA Kristiansand

Tid og sted ligger på lokallagenes Facebook-sider, eller kan finnes gjennom å kontakte lokallagene. Dato for flere lokallag kommer.

Protokollmal for lokallagene:

Mal for årsmøteprotokoll

 

Presentasjon om planlegging og gjennomføring av årsmøter:

Presentasjon Årsmøter