Bilde med teksten "ledersamling 2023". Animasjoner av hvite og gule blomster med smilende ansikt rundt.

Velkommen til ledersamling!

Vi gratulerer alle nye og gjenvalgte ledere med en ny årsmøteperiode og ønsker velkommen til periodens første ledersamling. Vi håper at både avtroppende og påtroppende ledere vil bli med å markere starten på en ny periode.

 • Start:7.03.2023, kl. 17:00
 • Sted:Zoom
 • Pris:Gratis
 • Påmeldingsfrist:6.03.2023

Velkommen til nye og gjenvalgte ledere 2023

Vi ønsker velkommen til både nye og gjenvalgte ledere! 

På denne samlingen vil du bli bedre kjent med det lokale arbeidet i organisasjonen og rollen som lokallagsleder. Vi deler erfaringer og forventninger til hverandre. 

Hva skal vi se på?

 • Erfaringsdeling mellom avtroppende og påtroppende ledere
 • Forventninger til perioden
 • Presentasjon av arbeidsutvalget, kontrollkomiteen og valgkomiteen
 • Praktisk informasjon
  • Viktige styringsdokumenter (eks: politikk og etiske retningslinjer)
  • Hvor ofte bør styremøter være?
  • Hva kan lokallagene bruke penger på?
  • Hvor sender man inn utleggskjema og hvordan kan du bestille pizza? 
  • Bruk av Teams og viktige beskjeder
  • Hvordan få kontakt med arbeidsutvalget og sekretariatet? 
 • Hva skjer framover?
  • Landsstyremøter
  • Landsmøtet
  • Medlemskampanjer og synlighet på studiestedene
  • Studiestart
 • Hva kan vi hjelpe til med sentralt?
  • Arrangementer og temaer
  • Skolering og lokalt skreddersydde kurs
  • Veiledning og oppfølging av styrearbeid
  • Konflikthåndtering

Hvem kan delta?

 • Alle lokallagsledere for årsmøteperioden 2022-23
 • Alle lokallagsledere og -nestledere for årsmøteperioden 2023-24
 • Lokallagene kan sende en styrerepresentant hvis nye ledere/nestledere ikke har mulighet til å delta selv
 • Dersom dere ikke har mulighet oppfordrer vi dere til å sende nestleder eller en representant fra styret som kan reise i leders sted. 

Påmeldingsfrist: 06.03.22 kl. 12:00.
Lenke til møtet sendes etter påmelding og blir lagt ut i Teams, slik at avtroppende lokallagsledere kan dele lenken videre.