Valgkomiteens innstilling

To kandidater har meldt sitt kandidatur innenfor fristen for å være med i innstillingsprosessen til valgkomiteen. En av kandidatene har valgt å trekke sitt kandidatur før valget, og det er dermed én kandidat som er med i innstillingsprosessen til valgkomiteen. I vår innstillingsprosess har Maren, som leder av valgkomiteen, valgt å stille seg selv inhabil grunnet nær relasjon til kandidaten, og har dermed ikke deltatt i innstillingsprosessen for dette suppleringsvalget.

Gjennom valgkomiteens innstillingsprosess så har vi foretatt oss intervju og samtaler med kandidatene og hatt interne diskusjoner opp imot valgreglement. Valgreglementet kriterier som vi har basert vår innstilling på er:

  • Kompetanse og erfaring.
  • Utviklingspotensial.
  • Motivasjon.
  • Samarbeidsevner.
  • Samt et helhetsperspektiv for organisasjonens og vervets behov og interesser.

Følgende kandidat innstilles som nytt medlem til kontrollkomiteen:

Kaspara Halkjelsvik.

Kaspara har gjennom flere år opparbeidet seg erfaring i ulike lokale og sentrale verv i Pedagogstudentene. Kaspara har sittet som nestleder og verveansvarlig i lokallaget ved Universitetet i Stavanger, og satt i perioden 2021-2022 som studentmedlem i arbeidsutvalget med ansvar for region vest. Hun har gjennom disse vervene opparbeidet seg mye relevant erfaring knyttet til samarbeid, Pedagogstudentene som organisasjon og våre styringsdokumenter, noe som er nyttig å ta med seg inn i sittende kontrollkomite. Med sitt brennende engasjement har hun et stort ønske om å kunne bidra mer i organisasjonen.

Gjennom hennes arbeid i arbeidsutvalget har Kaspara opparbeidet seg nødvendig kunnskap som er viktig for den sittende kontrollkomiteen. Som studentmedlem av arbeidsutvalget har hun arbeidet grundig med sakspapirer og utformingen av dem. Sittende kontrollkomite mangler medlemmet som innehar det toårige-kontinuitets-vervet som skal ta med seg erfaring fra forrige landsmøteperiode. Dette er noe Kaspara kan bidra med. Valgkomiteen mener derfor Kaspara vil være et godt tilskudd til den sittende kontrollkomiteen.