Bilde av Kaspara. Grå blazer, blå jeans.

Kaspara Halkjelsvik

Hva vil du bidra til med i vervet du stiller til?

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å bidra enda mer i organisasjonen. Jeg sitter på mange år erfaring knyttet til politisk og organisatorisk arbeid. Jeg har så lenge jeg kan huske vært engasjert og høylytt om mine og medstudenters meninger. Helt fra å sitte i elevrådet på barneskolen til å sitte i diverse fagutvalg og utvalg ved Universitetet i Stavanger. Jeg har vært i organisasjonen en stund nå og jeg har lært utrolig mye. Spesielt hvor viktig organisasjonen vår er og hvor viktig arbeidet vårt er for kommende lærere og fremtidens elever.

Av nyttige erfaringer inn i et eventuelt verv i kontrollkomiteen tar jeg med meg gode erfaringer fra lokallagsarbeid og sentrale verv. Jeg har hatt gleden av å sitte i arbeidsutvalget forrige periode, noe som ga meg spesielt innblikk i alle deler av organisasjonen. Jeg fikk besøke flere av lokallagene våre rundt om i landet og jeg fikk se og bidra til det grundige arbeidet som skjer sentralt. På forrige landsmøte reviderte vi flere av våre organisatoriske og politiske dokumenter. Som studentmedlem i arbeidsutvalget fikk jeg være med å diskutere alle disse dokumentene til punkt og prikke. Jeg fikk erfare å skrive tunge sakspapirer og virkelig lære betydningen av hvorfor en organisasjon trenger godt utarbeidede styringsdokumenter. Jeg er trygg på at jeg vil kunne rådgi alle ledd i organisasjonen ut i fra både dokumentene som vi sammen reviderte siste periode og de øvrige dokumentene våre.

Jeg er strukturert og er god til å samarbeide med andre. Jeg er god til å se detaljer men kanskje enda bedre til å se det store bildet. Jeg brenner for arbeidet vi gjør i organisasjonen og ikke minst er opptatt av at det skal være en fin plass å være for alle. Jeg ser på meg selv som imøtekommende og har en god positiv utstråling som gjør det lett å ta kontakt med meg og spørre om hjelp. Jeg ønsker nå å stille til valg for å kunne bidra enda mer til organisasjonen jeg har blitt så glad i.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

  • Utdannet Barnehagelærer, med fordypning i Organisasjon og ledelse, 2018-2021
  • Studentrepresentant i fagutvalget for flere fagområder ved barnehagelærerutdanningen ved UiS, 2019-2021- Blant annet fagområdene: Kunst, kultur og kreativitet (KKK), Ledelse, samarbeid og utvikling (LSU) og Barns utvikling, lek og læring (BULL)
  • Fadderleder for Barnehagelærerutdanningen ved UiS, 2020-2021
  • Nestleder, Pedagogstudentene ved UiS 2020-2021
  • Verveansvarlig, Pedagogstudentene ved UiS 2020-2021
  • Studentveileder og mentor (Institutt for Barnehagelærerutdanningen) UiS, 2020-2021
  • Studentrepresentant i Studieportoføljeutvalget ved Fakultetet for Utdanningsvitenskap og Humanoira UiS, 2020-2021
  • Studentmedlem i Arbeidsutvalget i Pedagogstudentene, 2021-2022