Sakspapir

Sakspapir for landsstyremøte 4, 2021/2022.

Samlefil

00.04 – 21/22       Konstitueringssaker

00.04.01 – 21/22                           Godkjenning av innkalling
00.04.02 – 21/22                           Valg av ordstyrere
00.04.03 – 21/22                           Valg av protokollfører
00.04.04 – 21/22                           Valg av protokollunderskrivere
00.04.05 – 21/22                           Godkjenning av saksliste
00.04.06 – 21/22                           Godkjenning av dagsorden
00.04.07 – 21/22                           Godkjenning av forretningsorden
00.04.08 – 21/22                           Oppnevning av redaksjonskomiteer

01.04 – 21/22       Rapporter

01.04.01 – 21/22                           Rapport fra arbeidsutvalget
01.04.02 – 21/22                           Rapport fra valgkomiteen
01.04.03 – 21/22                           Rapport fra kontrollkomiteen
01.04.04 – 21/22                           Økonomirapport
01.04.05 – 21/22                           Lokallagsrapporter

02.04 – 21/22       Saker

02.04.01 – 21/22                          Innstilling til vedtekter
02.04.02 – 21/22                          Innstilling til mandat leder
02.04.03 – 21/22                          Innstilling til mandat nestleder
02.04.04 – 21/22                          Innstilling til mandat arbeidsutvalget
02.04.05 – 21/22                          Innstilling til satsingsområder 22–23 (PMM) 
02.04.06 – 21/22                          Innstilling til arbeidsprogram 22–23
02.04.07 – 21/22                          Budsjett 2022               

03.04 – 21/22       Resolusjoner

03.04.01 – 21/22                           Campus Nesna

04.04 – 21/22       Valg og oppnevninger

Det skal ikke avholdes valg på landsstyremøte 4

05.04 – 21/22       Eventuelt

 

Les mer om: