Sakspapir

Sakspapir for landsstyremøte 1, 2022/2023

Samlefil

00.01 – 22/23       Konstitueringssaker

00.01.01 – 22/23                           Godkjenning av innkalling
00.01.02 – 22/23                           Valg av ordstyrere
00.01.03 – 22/23                           Valg av protokollfører
00.01.01 – 22/23                           Valg av protokollunderskrivere
00.01.05 – 22/23                           Godkjenning av saksliste
00.01.06 – 22/23                           Godkjenning av dagsorden
00.01.07 – 22/23                           Godkjenning av forretningsorden

01.01 – 22/23       Rapporter

01.01.01 – 22/23                           Rapport fra arbeidsutvalget
01.01.02 – 22/23                           Rapport fra valgkomiteen
01.01.03 – 22/23                           Rapport fra kontrollkomiteen
01.01.01 – 22/23                           Økonomirapport
01.01.05 – 22/23                           Lokallagsrapporter

02.01 – 22/23       Saker

02.01.01 – 22/23                          Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold             

03.01 – 22/23       Resolusjoner

03.01.01 – 22/23                           Campus Nesna

04.01 – 22/23       Valg og oppnevninger

Det skal ikke avholdes valg på landsstyremøte 1

05.01 – 22/23       Eventuelt

 

Les mer om: