Live på YouTube 12. mai: Lærerrådet

Hva gjør du hvis du reagerer på noe en ansatt gjør, samtidig som du er i praksis? Eller hvis elevene kommer med rasistiske uttalelser i klasserommet, du blir uenig med en kollega, eller arbeidsgiver tar fra deg metodefriheten? Bli med ekspertene våre på diskusjonen!

  • Start:12.05.2021, kl. 18:00
  • Sted:
  • Pris:Gratis

Finn oss live her kl. 18.00. 

Hvor god er du på profesjonsetikk?

Det sies at lærere i barnehage og skole må ta opptil 700 etiske valg og dilemmaer hver dag (Oma Ohnstad). Men hvor god er du egentlig på profesjonsetikk? Hva gjør du hvis du reagerer på noe en ansatt gjør, samtidig som du er i praksis? Hvordan deler du inn elevene i grupper, eller hvordan håndterer du smittevern versus omsorg i barnegruppa? Eller hva når foresatte og lærere blir uenig om elevens beste?

Send inn forslag til etiske utfordringer

Ingunn, Sindre og Magnus har ulik bakgrunn og blir vårt helt egne ekspertråd! Send dine spørsmål til oss, så svarer vi på dine etiske utfordringer! Send dem inn anonymt til oss her, eller på e-post: post@pedagogstudentene.no og merk emnefeltet med: etikk! 

Lærernes eget etiske råd

Profesjonsetikk kan være både vanskelig og sammensatt, fordi det sjelden er en fasit på hvordan du skal utøve læreryrket. Likevel er det grunnsteinen i profesjonen vår, og helt avgjørende for barn og elevers beste at lærere er opptatt av profesjonsetikk. Derfor finnes det et eget profesjonsetisk råd, som er bredt sammensatt, og ment for å kunne ta de vanskeligste diskusjonene sammen med lærerne. Blant annet uttalte de seg om Lillestrøm-saken, der Folkeopplysningen og NRK lagde et valgprogram på Lillestrøm skole, om livsmestring, livsglede og lek i barnehagen, eller om for eksempel bruk av mobbeprogrammer. Du kan finne flere av rådets uttalelser her.

 

Ingunn Folgerø

Ingunn er leder av Lærerprofesjonens etiske råd, og rektor ved Bryne vgs. Hun er lektor i nordisk, har både skolelederutdanning og familieterapiutdanning. Ingunn har vært rektor for oppvekstsentre, grunnskoler og videregående skoler. Hun har også vært kommunalsjef for Oppvekst og Læring i Rennesøy kommune samt fakultetsdirektør ved humanistisk fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Sindre Augusto Garcia

Sindre Augusto Garcia er utdannet lærer. Han er samfunnsengasjert og har jobber i over tre år på en skole i Oslo. 

Magnus Dybdahl

Magnus er lektorstudent ved NMBU, men sitter også som nestleder i Studenttinget NMBU, har vært i Pedagogstudentenes eget arbeidsutvalg og er påtroppende fag- og forskningsansvarlig i arbeidsutvalget til NSO, Norsk studentorganisajon.