Sakspapir

Sakspapir for landsstyremøte 4, 2020/2021.

Samlefil

00.04 – 20/21       Konstitueringssaker

Konstituering ekstraordinært landsstyremøte

00.04.01 – 20/21                           Valg av ordstyrere
00.04.02 – 20/21                           Valg av protokollfører
00.04.03 – 20/21                           Valg av protokollunderskrivere
00.04.04 – 20/21                           Godkjenning av innkalling
00.04.05 – 20/21                           Godkjenning av saksliste
                                                          Saksliste for ekstraordinært landsstyremøte
00.04.06 – 20/21                           Godkjenning av dagsorden
                                                          Dagsorden for ekstraordinært landsstyremøte
00.04.07 – 20/21                           Godkjenning av forretningsorden

01.04 – 20/21       Rapporter

01.04.01 – 20/21                           Rapport fra arbeidsutvalget
01.04.02 – 20/21                           Rapport fra valgkomiteen
01.04.03 – 20/21                           Lokallagsrapporter
01.04.04 – 20/21                           Økonomirapport

02.04 – 20/21       Saker

02.04.01 – 20/21                          Innstilling til LM21: Konstituering
02.04.02 – 20/21                          Innstilling til LM21: Prinsipprogram
02.04.03 – 20/21                          Innstilling til LM21: Prosjekt medlemskap og medlemsvekst
02.04.04 – 20/21                          Innstilling til LM21: Arbeidsprogram 21/22
02.04.05 – 20/21                          Innstilling til LM21: Vedtektsendringer
02.04.06 – 20/21                          Avtale med Akademika Behandlet på LS4
02.04.07 – 20/21                          Ekstraordinært LS Behandlet på LS4
02.04.08 – 20/21                          Budsjett 2021 Behandlet på LS4
02.04.09 – 20/21                          Arrangør landsstyret Behandlet på LS4
02.04.10 – 20/21                          Årsrapport landsstyret                           

03.04 – 20/21       Resolusjoner

03.04.01 – 20/21                           Resolusjon fra Nord Nesna Behandlet på LS4

04.04 – 20/21       Valg og oppnevninger

Ingen valg eller oppnevninger skal foretas på møtet.

05.04 – 20/21       Eventuelt
 

Les mer om: