Sakspapir

Sakspapir for landsstyremøte 1, 2021/2022.

Samlefil

00.01 – 21/22       Konstitueringssaker

00.01.01 – 21/22                           Godkjenning av innkalling
00.01.02 – 21/22                           Valg av ordstyrere
00.01.03 – 21/22                           Valg av protokollfører
00.01.04 – 21/22                           Valg av protokollunderskrivere
00.01.05 – 21/22                           Godkjenning av saksliste
00.01.06 – 21/22                           Godkjenning av dagsorden
00.01.07 – 21/22                           Godkjenning av forretningsorden

01.01 – 21/22       Rapporter

01.01.01 – 21/22                           Rapport fra arbeidsutvalget
01.01.02 – 21/22                           Rapport fra valgkomiteen
01.01.03 – 21/22                           Lokallagsrapporter
01.01.04 – 21/22                           Økonomirapport
01.01.05 – 21/22                           Rapport fra kontrollkomiteen

02.01 – 21/22       Saker

02.01.01 – 21/22                          Prosessen med revidering av vedtektene
02.01.02 – 21/22                          Prosessen med revidering av mandatene
02.01.03 – 21/22                          Samarbeid mellom landsstyret og kontrollkomiteen
02.01.04 – 21/22                          Resolusjonsarbeid i landsstyret
02.01.05 – 21/22                          Innspill til budsjett 2022
02.01.06 – 21/22                          Revidering av økonomireglementet
02.01.07 – 21/22                          Konferansen 2021                         

03.01 – 21/22       Resolusjoner

Det har ikke kommet inn noen resolusjoner til behandling.

04.01 – 21/22       Valg og oppnevninger

Ingen valg eller oppnevninger skal foretas på møtet.

05.01 – 21/22       Eventuelt
 

Les mer om: