November: Ledersamling

Vi ønsker velkommen tilbake til en ny ledersamling for lokallagsledere! Hold av helgen 12.-14. oktober :) Mer info kommer.

  • Start:12.11.2021, kl. 00:00
  • Slutt:14.11.2021, kl. 00:00
  • Sted:
  • Pris:Gratis

Meld dere på i lenken over!

Ledersamling

Vi setter stor pris på samlingene våre med dere, og inviterer nå alle lokallagsledere til en ny samling :) Denne gangen har vi også muligheten til å invitere med nestleder, slik at dere er to stk. som kan komme fra lokallagene. Møtet blir holdt samtidig med landsstyremøte 3, og vi håper det blir god tid til sosialt på kveldene. 

Ønsker til ledersamlingene

For at dere skal få så mye ut av ledersamlingene som mulig, ønsker vi tilbakemeldinger på om det er temaer eller utfordringer dere særlig vil at vi jobber med. Legg det inn her. 

Program

  • Verveperioden: Hvordan har det gått? Erfaringsutveksling og gjennomgang av medlemsutvikling.
  • Aktiviteter i høst- og vintersemesteret. Erfaringsutveksling og inspirasjon. 
  • Rekruttering til styrene: Hvordan rekruttere og skape engasjement lokalt? Erfaringsutveksling, tips og triks. 
  • Årsmøtene. Vi senker skuldrene og ser nærmere på hva årsmøter kan være og hva dere kan gjøre. 
  • Pedagogstudentene fyller 20 år: Hva skal vi gjøre?
  • Landsstyret: Hva gjør de egentlig? Vi setter av tid tilå observere noen av debattene i landsstyret. 

Detaljert program kommer.

Leder og landsstyrerepresentant?

I år er det mange tillitsvalgte som er både ledere og landsstyrerepresentanter. Denne gangen er ledersamling og landsstyret helt samtidig, og vi oppfordrer derfor at ledere med dobbelt rolle prioriterer LS3. Inviter gjerne med noen andre fra lokallaget som kan stille i leders sted. 

2 plasser til hvert lokallag

Hvert lokallag får to plasser forbeholdt leder og nestleder. Dersom det er vanskelig for dere å stille i deres lederroller, eller ikke har anledning, kan vi finne plass til andre medlemmer av styret. Ta direkte kontakt med nestleder Iril M. Gjørv, eller rådgiver Frank Bræin.