Sakspapir

Sakspapir for landsstyremøte 3, 2021/2022.

Samlefil

00.03 – 21/22       Konstitueringssaker

00.03.01 – 21/22                           Godkjenning av innkalling
00.03.02 – 21/22                           Valg av ordstyrere
00.03.03 – 21/22                           Valg av protokollfører
00.03.04 – 21/22                           Valg av protokollunderskrivere
00.03.05 – 21/22                           Godkjenning av saksliste
00.03.06 – 21/22                           Godkjenning av dagsorden
00.03.07 – 21/22                           Godkjenning av forretningsorden

01.03 – 21/22       Rapporter

01.03.01 – 21/22                           Rapport fra arbeidsutvalget
01.03.02 – 21/22                           Rapport fra valgkomiteen
01.03.03 – 21/22                           Lokallagsrapporter
01.03.04 – 21/22                           Økonomirapport
01.03.05 – 21/22                           Rapport fra kontrollkomiteen

02.03 – 21/22       Saker

02.03.01 – 21/22                          Innspill til vedtektene § 8–15
02.03.02 – 21/22                          Innspill til mandat leder
02.03.03 – 21/22                          Innspill til mandat nestleder
02.03.04 – 21/22                          Innspill til mandat studentmedlemmer
02.03.05 – 21/22                          Mandat for valgkomiteen - innstilling 
02.03.06 – 21/22                          Mandat for kontrollkomiteen - innstilling
02.03.07 – 21/22                          Fordelingsnøkkel delegater landsmøtet 
02.03.08 – 21/22                          Evaluering av tillitsvalgtkonferansen 

03.03 – 21/22       Resolusjoner

Det har ikke kommet inn noen resolusjoner til behandling.

04.03 – 21/22       Valg og oppnevninger

04.03.01 – 21/22                          Suppleringsvalg

05.03 – 21/22       Eventuelt

 

Les mer om: