Valgkomiteens innstilling

Her følger valgkomitens innstilling til suppleringsvalg av studentmedlem i arbeidsutvalget. Valget holdes under landsstyremøte 2, 03.10.21.

Følgende ligger til grunn for vår innstilling

- Valgreglement:

o   Valgkomiteen skal bruke kriteriene under som utgangspunkt for innstillingene, men samtidig ha et helhetsperspektiv for organisasjonens behov og interesser.

  • Personlige egenskaper
  • Kompetanse og erfaring
  • Utviklingspotensial
  • Motivasjon
  • Samarbeidsevner

o   Representasjon: Det skal tilstrebes et bredt mangfold av geografisk plassering av utdanningsinstitusjon og type utdanning, samt å ha som mål at flere kjønn er representert i alle organer

I innstillingsprosessen ble det klart at kriterier som mangfold av geografisk plassering av utdanningsinstitusjon og mål om at flere kjønn er representert faller bort i dette valget. Dette grunnet at begge kandidater er av samme kjønn og utdanningsinstitusjonene de representerer allerede er representert i arbeidsutvalget.

Basert på disse kriteriene har vi endt opp med å innstille på Silje Skjolden Bjørneby.

Silje studerer grunnskoleutdanning 1.-7., noe som vil bringe nye perspektiver inn i arbeidsutvalget siden denne utdanningen ikke er representert i arbeidsutvalget fra før. Videre er Silje en erfaren kandidat med lang fartstid i organisasjonen, både med lokalt arbeid ved Universitetet i Stavanger, og nasjonalt arbeid ved å ha sittet i landsstyret. Vi mener denne erfaringen gjør at Silje er godt egnet til å raskt kunne sette seg inn i det politiske arbeidet, som å skrive sakspapirer og bidra med en sterk stemme inn i diskusjonene i arbeidsutvalget. Videre reflekterer Silje godt rundt hva som kreves av et studentmedlem i arbeidsutvalget og vet hvor tidkrevende vervet kan være.  Disse egenskapene gjør at vi mener Silje utfyller mandatet til studentmedlem i arbeidsutvalget på en god måte.