Kandidatbilde LS2 21/22 Silje Skjolden Bjørneby

Silje Skjolden Bjørneby

Navn Silje Skjolden Bjørneby
Studerer Grunnskolelærer 1.–7.
Studerer UiS

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg heter Silje, er 23 år og er nå på mitt fjerde år av grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn ved UiS.

For tre år siden ble jeg møtt av en blid jente som sa til meg; «du MÅ være med i styret til Pedagogstudentene!» - og der har jeg vært siden. Helt siden første stund har Pedagogstudentene vært en stor del av min hverdag. I utgangspunktet ble jeg med i styret for å bli kjent med nye mennesker, i og med at jeg ikke kjente ett eneste menneske i Stavanger enda, men det å være en del av PS har gitt meg så mye mer enn nye vennskap. Jeg har i løpet av de tre årene blitt bedre og bedre kjent med organisasjonen, og har de siste årene funnet ut av hvor mye jeg egentlig engasjerer meg i det som skjer med tanke på min utdanning, hvordan ting kommer til å bli som nyutdannet og alt det andre som følger med.

Grunnen til at jeg stiller til vervet som studentmedlem i arbeidsutvalget er for å kunne dele mine erfaringer og synspunkter i de aktuelle sakene som diskuteres. Jeg ønsker å påvirke måten lærerstudenter erfarer sin utdanning i en positiv retning, og å jobbe for at alle lærerstudenter skal ha best mulige forutsetninger før de kommer ut i jobb. For å få til dette mener jeg først og fremst at noen endringer må skje med tanke på praksisen i utdanningene, som også er min største hjertesak. Alt for mange faller fra lærerutdanningen etter de har vært i praksis. Jeg ønsker derfor, i samarbeid med de andre tillitsvalgte i arbeidsutvalget, å forsøke å finne gode løsninger som vil gjøre praksisen mer attraktiv og redusere frafallet i utdanningene. Pedagogstudentene har gitt meg så mye, og nå føler jeg meg både klar for og motivert til å kunne gi enda mer tilbake til alle våre medlemmer som virkelig fortjener det.

Skriv kort om dine relevante erfaringer

  • Styremedlem, Pedagogstudentene (2018-2019)
  • Fadder, Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn ved UiS (2019)
  • Sosialt ansvarlig i styret til UiSI Lacrosse (2019)
  • Studentassistent, UiS (2019 & 2020)
  • Landsstyrerepresentant, Pedagogstudentene (2020)
  • Tillitsvalgt i MGL1061-1 & MGL3065-1ved UiS (2020 & 2021)
  • Vara landsstyrerepresentant, Pedagogstudentene (2021- D.D.)
  • Vikar, Ullandhaug- barnehagene (2020- D.D.)