Hva er kritisk tenkning?

I år ville "frigjøringspedagogikkens far" Paulo Freire blitt 100 år. Pedagogstudentene og Utdanningsforbundet deltar i den internasjonale markeringen og inviterer til seminar. Vi spør: Hvor står kritisk pedagogikk i dag og hva kan Paulo Freires tenkning bidra med?

  • Start:20.09.2021, kl. 16:00
  • Slutt:20.09.2021, kl. 19:00
  • Sted:
  • Pris:Gratis og åpent for alle

Seminaret er gratis og åpent for alle. Det vil også streames, men vi håper vi kan ønske velkommen til fysisk deltakelse i Lærernes hus. 

En pedagogikk for sosial utjevning og rettferdighet

Den brasilianske pedagogen og filosofen Paulo Freire utviklet en pedagogikk for sosial utjevning og rettferdighet, en pedagogikk for at mennesker i samarbeid kan ta kontroll over egne liv og fremtid. Denne pedagogikken som er kalt kritisk pedagogikk eller frigjøringspedagogikk har fått stor betydning ikke bare i Latin-Amerika, men verden over, også i Norge.

I møte med målstyring, diskusjoner om skolens innhold, og nye forsøk på ovenfra-og-ned styring av utdanningen kan Paulo Freire og hans arvtakere leses med ny aktualitet.  

Du finner program og mer om arrangementet her.