Program

Lokallagsskolering

19:00 – 19:30 Registrering
19:30 – 20:00 Velkommen
20:00 – 21:00 Middag
21:00 – 21:45 Quiz
08:00 – 09:00 Frokost
09:00 - 10:00 Med hjerte for Pedagogstudentene
10:00 – 12:00 Livet i lokallagstyret - egne sesjoner for lokallagsledere, styremedlemmer og landsstyrerepresentanter 
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 - 14:00 Organisasjonen vår, Utdanningsforbundet
14:00 – 17:00 Til evigheten og forbi - medlemsvekst og verving
17:00 – 18:30

Paralellsesjon 1

  • Lokallaget og sosiale medier
  • Lokallaget og pride
18:30 - 19:30 Middag
19:30 Sosialt

 

08:00 – 09:00 Frokost
09:00 – 10:30 Parallellsesjon 2
  • Å gjøre en forskjell med det du har - politiske møteplasser
  • Ikke vær et ett-tall på jorda - sosiale møteplasser
  • Yes we can - faglige møteplasser
10:30 - 11:30 Oppsummering
11:30 - 12:00 Evaluering
12:00 – 13:00  Lunsj


 
 

Landsmøteskolering

11:30 – 12:00 Registrering
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 – 13:30 Landsmøtet og møtekultur
13:30 - 14:00 App-opplæring
14:00 – 17:00 Veien til landsmøtet
17:00 - 19:00 Debattskolering
19:00 – 20:00 Middag
20:00 - 20:30 Sosial debatt

 

09:00 – 10:00 Frokost
10:00 – 12:00 Landsmøte, på en måte 
12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 14:00 Vedtakssesjon
14:00 - 15:00 Åpen økt
15:00 - 15:30 Avslutning og vel hjem