Rosa dager

Rosa dager

Er du rusta til å jobbe med kjønn og seksualitet? Pedagogstudentene inviterer til gratis kurs med Rosa kompetanse!

  • Start:22.09.2020, kl. 18:00
  • Slutt:22.09.2020, kl. 20:00
  • Sted:
  • Pris:Gratis

Rosa dag for barnehage

Digitalt kurs: Rosa kompetanse barnehage
Avholdes på Zoom 22. september klokken 18:00–20:00.
Arrangementet finner du også på Facebook
Lenke til kurset sendes ut på epost. Påmeldingsfristen er gått ut. Fikk du ikke meldt deg på? Send en epost til post@pedagogstudentene.no.

Rammeplanen sier at barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Barnehagen skal synliggjøre et mangfold av familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen. Videre skal barnehagen bidra til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.

Som barnehageansatt kan du bidra til at alle barn kjenner seg trygge og inkluderte i barnehagehverdagen, og du kan være en viktig støtte i barns identitetsutvikling.

Kurset holdes av Sunniva Jarmann. Hun er tiltaksleder for Rosa kompetanse barnehage og utdannet pedagog.

Rosa kompetanse barnehage er finansiert av Helsedirektoratet.

Rosa dag for skole

Digitalt kurs: Rosa kompetanse skole
Avholdes på Zoom 24. september klokken 18:00–20:00.
Arrangementet finner du også på Facebook

Rosa kompetanse skole henvender seg til studenter ved utdanningsinstitusjoner og ansatte i skolen, med mål om å bidra til en skole der elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet trygt kan være seg selv og bli inkludert. For å få til dette trenger skoleansatte å kjenne seg trygge når temaer knyttet til kjønn og seksualitet kommer opp, både i klasseromssituasjon og i korridorene.

Kurset holdes av Hilde Enger Arntsen. Hun er avdelingsleder for Rosa kompetanse skole og utdannet grunnskolelærer med erfaring fra Osloskolen.

Rosa kompetanse skole er finansiert av Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.