Sakspapir

Sakspapir for landsstyremøte 5, 2019/2020.

00.05       Konstituering

00.05.01                  Godkjenning av innkalling
00.05.02                  Godkjenning av møteledelse
00.05.03                  Godkjenning av saksliste
00.05.04                  Godkjenning av forretningsorden
00.05.05                  Godkjenning av protokollunderskrivere

02.05       Saker

02.05.01                  Digitalt landsmøte
02.05.02                  Rettigheter i personvalg på landsmøtet 2020
02.05.03                  Revidert forretningsorden for landsmøtet 2020

05.05       Eventuelt

Les mer om: