Sakspapir

Her finner du sakspapirene for landsstyremøte 4, 2019/2020. Sakspapirene for konstitueringssakene og rapportsakene er samlet i hver sin samlefil.

00.04       Konstituering

00.04.01                  Godkjenning av innkalling
00.04.02                  Valg av møteledelse
00.04.03                  Godkjenning av saksliste
00.04.04                  Godkjenning av dagsorden
00.04.05                  Godkjenning av forretningsorden
00.04.06                  Valg av protokollunderskrivere
00.04.07                  Valg av redaksjonskomite

01.04        Rapporter

01.04.01                  Lokallagsrapporter
01.04.02                  Arbeidsutvalgets rapport
01.04.03                  Medierapport
01.04.04                  Medlemsrapport
01.04.05                  Økonomirapport
01.04.06                  Rapport fra valgkomiteen        
01.04.07                  Rapport fra kontrollkomiteen
01.04.08                  Rapport fra prinsipprogramkomiteen

02.04       Saker

02.04.01                  Forretningsorden for landsmøtet 2020
02.04.02                  Arbeidsprogram 2020-21
02.04.03                  Prinsipprogram 2020-23
02.04.04                  Valgreglement
02.04.05                  Landsstyrets rettigheter ved personvalg på landsmøtet
02.04.06                  Årsmelding
02.04.07                  Budsjett 2020
02.04.08                  Landsstyret sin rolle på landsmøtet

03.04       Resolusjoner

Det er ikke kommet inn noen resolusjoner til behandling på landsstyremøte 4

04.04       Valg og oppnevning

04.04.01                  Suppleringsvalg – studentmedlem i AU

05.04       Eventuelt

Les mer om: