Sakspapir

Sakspapir for landsstyremøte 2, 2020/2021.

Samlefil med alle sakspapirene. (kommer)

00.02-20/21       Konstituering

00.02.01-20/21                            Valg av ordstyrere 
00.02.02-20/21                            Valg av protokollfører
00.02.03-20/21                            Valg av protokollunderskrivere
00.02.04-20/21                            Godkjenning av innkalling 
00.02.05-20/21                            Godkjenning av saksliste
00.02.06-20/21                            Godkjenning av dagsorden
00.02.07-20/21                            Godkjenning av forretningsorden

01.02-20/21       Rapporter

01.02.01-20/21                           Rapport fra Arbeidsutvalget
01.02.02-20/21                           Rapport fra valgkomiteen
01.02.03-20/21                           Lokallagsrapporter
01.02.04-20/21                           Økonomirapport

02.02-20/21       Saker

02.02.01-20/21                           Innstilling politiske plattformer
02.02.02-20/21                           Prinsipprogram
02.02.03-20/21                           Prosjekt medlemskap og medlemsvekst
02.02.04-20/21                           Økonomireglement
02.02.05-20/21                           Medlemskap LNU

03.02-20/21       Resolusjoner

03.02.01-20/21                           Praksis i lektorutdanningen

04.02-20/21       Valg og oppnevninger

Ingen valg eller oppnevninger skal foretas på møtet.

05.02-20/21       Eventuelt

Les mer om: