Sakspapir

Her finner du sakene til landsmøtet 2020.

På landsstyremøte 5 torsdag 2. april vedtok landsstyret forslag til revidert saksliste og forretningsorden for Pedagogstudentenes landsmøte 2020.

Landsstyret vedtok også forslag om å endre sak 02.04 Vedtekter til 02.04 Rettigheter i personvalg. 

Landsstyrets reviderte forslag til forretningsorden og saksliste, samt eventuelt ny sak 02.04 Personvalg kan leses her:

LM20 00.04                                Revidert Forslag til forretningsorden
LM20 00.05                                Revidert forslag til saksliste
LM20 02.04                                Stemmerett i personvalg

 

LM20 00          Konstituering

LM20 00.01                                Godkjenning av innkalling
LM20 00.02                                Godkjenning av møteledelse
LM20 00.03                                Godkjenning av delegater
LM20 00.04                                Godkjenning av forretningsorden
LM20 00.05                                Godkjenning av saksliste
LM20 00.06                                Godkjenning av dagsorden
LM20 00.07                                Godkjenning av protokollunderskrivere
LM20 00.08                                Godkjenning av redaksjonskomiteer
LM20 00.09                                Godkjenning av tellekorps

LM20 01           Rapporter

LM20 01.01                                Årsmelding
LM20 01.02                                Økonomirapport             

LM20 02           Saker

LM20 02.01                                Arbeidsprogram
LM20 02.02                                Prinsipprogram
LM20 02.03                                Valgreglement
LM20 02.04                                Vedtekter
LM20 02.05                                Etiske retningslinjer
LM20 02.06                                Politiske plattformer
LM20 02.07                                Mandat mistillitskomité

LM20 03           Resolusjoner

Det er ikke kommet inn noen resolusjoner til behandling på landsmøtet

LM20 04           Valg og oppnevning

LM20 04.01                                Valg av leder
LM20 04.02                                Valg av nestleder
LM20 04.03                                Valg av studentmedlemmer i AU
LM20 04.04                                Valg av medlemmer til kontrollkomiteen
LM20 04.05                                Valg av medlemmer til valgkomiteen

Les mer om: