Sakspapir

Her vil du finne sakspapirene til Landsstyremøte 3. De blir publisert senest fredag 29. november.

00 Konstitueringssaker

Saksdokumentene til konstitueringen er samlet i et samledokument. Du finner det over. 

00.03.01           Godkjenning av innkalling
00.03.02           Valg av møteledelse
00.03.03           Godkjenning av saksliste
00.03.04           Godkjenning av dagsorden
00.03.05           Godkjenning av forretningsorden
00.03.06           Valg av protokollunderskrivere

01 Rapporter og orienteringer

Saksdokumentene til konstitueringen er samlet i et samledokument. Du finner det over.

01.03.01           Lokallagsrapporter
01.03.02           Arbeidsutvalgets rapport
01.03.03           PS i mediebildet
01.03.04           Medlemsrapport
01.03.05           Økonomirapport
01.03.06           Rapport fra valgkomiteen
01.03.07           Rapport fra kontrollkomiteen
01.03.08           Rapport fra prinsipprogramkomiteen 

02 Saker

02.03.01           Prinsipprogram
02.03.03           Etiske retningslinjer
02.03.04           Delegatfordeling
02.03.05           Pedagogstudentene – en bærekraftig organisasjon
02.03.06           Landsmøtedebatten

03 Resolusjoner

Det er ikke kommet inn noen resolusjoner til behandling på landsstyremøte 3

04 Valg og oppnevninger

04.03.01           Oppnevning til mistillitskomité

05 Eventuelt

Les mer om: