Valg på landsmøtet 2019

Her finner du alt av informasjon om verv som skal velges på Landsmøtet, hvordan du går frem for å stille til valg og hvilke frister som gjelder.

Hvordan stiller jeg til valg?

For å stille til valg må du melde ditt kandidatur til valgkomiteen per e–post. Du kan også melde ditt kandidatur som et såkalt benkeforslag – at du gir beskjed om ditt kandidatur når saken om det aktuelle valget starter. 

Men i alle valg der valgkomiteen instiller på valg er det noen frister du må forholde deg til dersom du ønsker å bli vurdert av valgkomiteen. 

Du kan til enhver tid trekke ditt kandidatur ved å sende valgkomiteen en epost.

For å presentere ditt kandidatur til organisasjonen fyller du ut et kandidatskjema hvor du forteller litt om deg og din motivasjon for å stille til det aktuelle vervet. Det gir de som skal stemme et bedre grunnlag for å bli kjent med deg og for å finne ut hvem du er om de ønsker å snakke med deg og spørre deg om noe de lurer på. 

Kjenner du noen som du mener bør stille?

For at vi skal finne de kandidatene som sammen best mulig kan drive organisasjonen videre er valgkomiteen avhengig av både at personer melder sin interesse og at andre medlemmer tipser oss om potensielle kandidater.

Mens noen har lett for å stille til valg, er det andre som er litt mer reserverte. Det kan da føre til at valgkomiteen ikke får vite om potensielle kandidater og i verste fall at Pedagogstudentene går glipp av gode kandidater. 

Valgkomiteen ber derfor alle om å oppfordre dyktige personer til å stille og tips gjerne valgkomiteen om personer som de bør ta kontakt med. Du kan både tipse valgkomiteen ved å ta kontakt med de direkte, sende de en mail eller sende en anonym henvendelse.

Send en anonym henvendelse

Frister

Leder og nestleder

Vedtektenes § 5.3 regulerer frister for å stille til valg til leder og nestleder for å kunne bli vurdert av valgkomiteen. 

For å være med på valgkomitéens innstilling til leder og nestleder, må man melde sitt kandidatur senest fire uker før landsmøtets start. Denne fristen kan avvike dersom man mangler kandidater. 

I 2019 er fristen for å stille til valg for å bli vurdert av valgkomiteen fredag 29. mars. Frist for å sende inn kandidatskjemaet er i løpet av 5. april. 

Kandidatskjemaene vil bli offentliggjort 29. mars, og fortløpende. Og valgkomiteens innstilling gjøres kjent fredag 12. april. 

Studentmedlem i arbeidsutvalget

For å bli vurdert av valgkomiteen for verv som studentmedlem i arbeidsutvalget er frist for å melde sitt kandidatur dagen før valget, lørdag 27. april kl. 13. 

Valgkomiteen oppfordrer alle som vil stille om å sende inn kandidatskjema innen mandag 16. april. Kandidatskjemaene vil bli offentliggjort 17. april. Alle som melder sitt kandidatur etter 17. april vil bli offentliggjort fortløpende. 

Komiteer

For å bli vurdert av valgkomiteen som medlem i kontrollkomiteen er frist for å melde sitt kandidatur dagen før valget, lørdag 27. april kl. 13:00. Valgkomiteen innstiller ikke til valg av valgkomité i henhold til valgkomiteens mandat.

Valgkomiteen oppfordrer alle som vil stille til valg- eller kontrollkomiteen om å sende inn kandidatskjema innen torsdag 25. april. Kandidatskjemaene vil bli offentliggjort 26. april. Alle som melder sitt kandidatur etter 25. april vil bli offentliggjort fortløpende.

Gjennomføring

I dag er det en kultur for at kandidater til leder, nestleder og studentmedlemmer i arbeidsutvalget har mulighet til å benytte seg av støttetalere. Kandidater til leder og nestleder har i dag mulighet til å benytte seg av to støttetalere mens kandidater til studentmedlem i arbeidsutvalget har mulighet til å benytte seg av én støttetaler. Dette er regulert i organisasjonens valgreglement.

I sak 00.06-19 - Godkjenning av valgreglement innstiller landsstyret på å endre valgreglementet og fjerne støttetalen til studentmedlem i arbeidsutvalget og den ene støttetalen til leder og nestleder. Hvis landsstyrets innstilling blir vedtatt er det kun leder og nestleder som vil kunne benytte støttetaler, da én stykk.

Det vil bli lagt opp til en frivillig utspørring av kandidater til arbeidsutvalget (leder, nestleder og studentmedlemmer). Denne vil finne sted etter møteslutt på lørdag.