Valg på landsmøtet 2019

Her finner du alt av informasjon om verv som skal velges på Landsmøtet, hvordan du går frem for å stille til valg og hvilke frister som gjelder.

Hvordan stiller jeg til valg?

For å stille til valg må du melde ditt kandidatur til valgkomiteen per e–post. Du kan også melde ditt kandidatur som et såkalt benkeforslag – at du gir beskjed om ditt kandidatur når saken om det aktuelle valget starter. 

Men i alle valg der valgkomiteen instiller på valg er det noen frister du må forholde deg til dersom du ønsker å bli vurdert av valgkomiteen. 

Du kan til enhver tid trekke ditt kandidatur ved å sende valgkomiteen en epost.

For å presentere ditt kandidatur til organisasjonen fyller du ut et kandidatskjema hvor du forteller litt om deg og din motivasjon for å stille til det aktuelle vervet. Det gir de som skal stemme et bedre grunnlag for å bli kjent med deg og for å finne ut hvem du er om de ønsker å snakke med deg og spørre deg om noe de lurer på. 

Kjenner du noen som du mener bør stille?

For at vi skal finne de kandidatene som sammen best mulig kan drive organisasjonen videre er valgkomiteen avhengig av både at personer melder sin interesse og at andre medlemmer tipser oss om potensielle kandidater.

Mens noen har lett for å stille til valg, er det andre som er litt mer reserverte. Det kan da føre til at valgkomiteen ikke får vite om potensielle kandidater og i verste fall at Pedagogstudentene går glipp av gode kandidater. 

Valgkomiteen ber derfor alle om å oppfordre dyktige personer til å stille og tips gjerne valgkomiteen om personer som de bør ta kontakt med. Du kan både tipse valgkomiteen ved å ta kontakt med de direkte, sende de en mail eller sende en anonym henvendelse.

Send en anonym henvendelse

Gjennomføring

I dag er det en kultur for at kandidater til leder, nestleder og studentmedlemmer i arbeidsutvalget har mulighet til å benytte seg av støttetalere. Kandidater til leder og nestleder har i dag mulighet til å benytte seg av to støttetalere mens kandidater til studentmedlem i arbeidsutvalget har mulighet til å benytte seg av én støttetaler. Dette er regulert i organisasjonens valgreglement.

I sak 00.06-19 - Godkjenning av valgreglement innstiller landsstyret på å endre valgreglementet og fjerne støttetalen til studentmedlem i arbeidsutvalget og den ene støttetalen til leder og nestleder. Hvis landsstyrets innstilling blir vedtatt er det kun leder og nestleder som vil kunne benytte støttetaler, da én stykk.

Det vil bli lagt opp til en frivillig utspørring av kandidater til arbeidsutvalget (leder, nestleder og studentmedlemmer). Denne vil finne sted etter møteslutt på lørdag.