Dagsorden landsmøtet 2019

Landsstyret innstiller på dagsorden til landsmøtet på landsstyremøte 5 25. april og landsmøtet vedtar endelig dagsorden under konstituering fredag 26. april. Endringer kan derfor forekomme.

Fredag

Fra kl.Til kl. Sak
11:00 11:45 Ankomst og registrering 
11:30 12:00 Applikasjonsopplæring
11:45 12:45 Lunsj
13:00 13:20 Åpning og leders tale
13:30 13:50 Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø hilser landsmøtet
13:50 14:00 Pause
14:00 15:00 Konstituering 
15:00 15:10 Informasjon fra valgkomité
15:10 15:40 Pause med innsjekk
15:40 16:20 Utdanningsforbundet og UHR-lærerutdanning hilser landsmøtet
17:30 19:00 Landsmøtedebatt – vurdering i lærerutdanningene
19:00 20:00 Middag
20:00 21:00 Innledning og gruppearbeid – vedtekter

Lørdag

FraTilSak
08:00 09:00 Delegasjonsmøte og frokost 
09:00 12:00 Vedtekter
12:00 13:00 Lunsj 
13:00 14:00 Vedtekter
14:00 14:15 Pause
14:15 16:15 Arbeidsprogram 2019-2020
16:15 16:30 Pause
16:30 17:50 Årsmelding, og hilsningstaler
17:50 18:50 Resolusjoner
18:50 19:50 Middag
19:50 20:20 Budsjett
20:20   Ferdig med møtet
20:20   Komitéarbeid
20:20   Sosialt
21:30   Utspørring av kandidater til arbeidsutvalget (leder, nestleder, studentmedlemmer)

Søndag

FraTilSak
08:00 09:00 Delegasjonsmøte og frokost 
09:00 11:30 Politisk plattform for PPU-A
11:30 11:50 Pause
11:50 12:20 Vedtak - arbeidsprogram 
12:20 13:20 Lunsj
13:30 13.50 Resolusjoner
13:50 14:30 Vedtak arbeidsprogram
14:30 14:45 Pause 
14:45 17:15 Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg
17:15 17:30 Pause med mat
17:30 18:40 Valg av valgkomité og kontrollkomité
17:40 18:40 Pyntetid
18:40 19:00 Gruppebilde
19:00 19:30 Velkomstdrink
19:30   Landsmøtemiddag
23:00   Sosialt

Mandag 

FraTilSak
08:00 09:00 Delegasjonsmøte og frokost
09:00 12:00 Vedtak - vedtekter
12:00 12:20 Hilsningstaler
12:20 13:20 Lunsj
13:20 13:50 Vedtak - politisk plattform
13:50 14:50 Diskusjon og vedtak resolusjoner
14:50 15:00 Avslutning