Sakspapir

Vedleggene ligger i samme dokument som sakspapiret.

Protokoll fra AU-møte mai 2019

00 Konstituering

00.01.01-19/20 - Valg av møteledelse
00.01.02-19/20 - Valg av protokollunderskrivere
00.01.03-19/20 - Godkjenning av innkalling
00.01.04-19/20 - Godkjenning av forretningsorden
00.01.05-19/20 - Godkjenning av saksliste
00.01.06-19/20 - Godkjenning av dagsorden

01 Rapporter og orienteringer

01.01.01-19/20 - Lokallagsrapporter
01.01.02-19/20 - Arbeidsutvalgets rapport
01.01.03-19/20 - Rapport fra kontoret
01.01.05-19/20 - PS i mediebildet
01.01.06-19/20 - Medlemsrapport
01.01.07-19/20 - Økonomirapport
01.01.08-19/20 - Rapport fra valgkomiteen

02 Saker

02.01.01-19/20 - Prinsipprogram
02.01.02-19/20 - Mandat mistillitskomité
02.01.03-19/20 - Utdanningsforbundets landsmøte
02.01.04-19/20 - Samarbeid med foreldreutvalgene
02.01.05-19/20 - Vedtektene
02.01.06-19/20 - Supplering av prinsipprogramkomiteen
02.01.07-19/20 - Konferansen 2019
02.01.08-19/20 - Konkretisering av arbeidsprogrammet

03 Resolusjoner og uttalelser

03.01.01-19/20 - Resolusjoner

04 Eventuelt