Sakspapir

Saksliste

00 Konstitueringssaker

00.10.01-18/19 - Valg av møteledelse
00.10.02-18/19 - Valg av protokollunderskrivere
00.10.03-18/19 - Godkjenning av innkalling
00.10.04-18/19 - Godkjenning av saksliste
00.10.05-18/19 - Godkjenning av dagsorden

02 Saker

02.10.01-18/19 – Vedtekter

04 Eventuelt

Forslag til dagsorden

Fredag
Fra kl.Til kl. Hva skjer
1700 1800 Registrering og noe å bite i 
1800 1830 Konstituering
1830 2000 Debatt om prosess på LM
2000 2100 Midag 
2100   Sosialt
Lørdag
Fra kl.Til kl. Hva skjer
0800 0900 Frokost
0900 1000 Fremming av forslag
1000 1100 Gruppearbeid del 3
1100 1150 Debatt del 3
1150 1205 Pause
1205 1300 Debatt del 3 forts
1300 1400 Lunsj
1400 1445 Gruppearbeid del 2
1445 1615 Debatt del 2 
1615 1630 Pause
1630 1700 Gruppearbeid del 1
1700 1800 Debatt del 1
1800 1815 Pause
1815 2000 Debatt helhet
2000 2100 Middag
2100   Sosialt
Søndag
Fra kl.Til kl. Hva skjer
0900 1000 Frokost
1330 1400 Eventuelt 
1330 1400 Eventuelt 
1330 1400 Avslutning 
1400 1500 Lunsj og avreise 
Les mer om: