Medlemsblad

Pedagogstudentene har et eget medlemsblad, "Under Utdanning", som alle medlemmer av PS mottar 3 ganger i året.

Redaktør for Under Utdanning er Ragnhild Malm Jensen. Alle er velkomne til å skrive artikler til bladet. Disse kan sendes til redps@udf.no.

Her kan du laste ned bladene som PDF. 

 

  2016    
     
  Utgave nr. 1/2016  Utgave nr. 2/2016  
  2015    
  Under utdanning nr 1 2015 for medlemmer i pedagogstudentene og andre lærerstudenter Forside Under utdanning nr 2 2015 for medlemmer av pedagogstudentene og andre lærerstudenter Forside Under utdanning nr 3 2015 for medlemmer av pedagogstudentene og andre lærerstudenter
  Utgave nr. 1/2015 Utgave nr. 2/2015 Utgave nr. 3/2015
  2014    
 

Utgave nr. 1/2014

Utgave nr. 2/2014


Utgave nr. 3/2014

  2013    
 


Utgave nr. 1/2013


Utgave nr. 2/2013


Utgave nr. 3/2013

  2012    
 
Utgave nr. 1/2012


Utgave nr. 2/2012


Utgave nr. 3/2012

 

2011

 


Utgave nr. 1/2011


Utgave nr. 2/2011


Utgave nr. 3/2011

 

2010

 


Utgave nr. 1/2010

 
Utgave nr. 2/2010


Utgave nr. 3/2010

 


Utgave nr. 4/2010

   
  2009
 


Utgave nr. 1/2009


Utgave nr. 2/2009

 
  2008
 

Under Utdanning nr 1/08
Utgave nr. 1/2008


Utgave nr. 2/2008


Utgave nr. 3/2008

  2007
 


Utgave nr. 1/2007

 
Utgave nr. 2/2007


Utgave nr. 3/2007

  2006
 


Utgave nr. 1/2006


Utgave nr. 2/2006

 
 

 2005

 


Utgave nr. 1/2005


Utgave nr. 2/2005


Utgave nr. 3/2005

 

2004

 


Utgave nr. 1/2004


Utgave nr. 2/2004


Utgave nr. 3/2004

 

2003

 


Utgave nr. 1/2003


Utgave nr. 2/2003


Utgave nr. 3/2003
Redaksjonen


 

Redaktør

Ragnhild Malm Jensen

 


Redaksjonen

Tone Sandalsnes Tellevik

Elin Cathrine Morgan Brastad


Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo
Tlf: +47 24 14 22 90
E-post:
ps@utdanningsforbundet.no

 

Leder
Hedda Eia Vestad

Nestleder
Ruben Amble Hirsti
Du kan også følge oss her:
  Instagram