Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo
Tlf: +47 24 14 22 90
E-post:
ps@utdanningsforbundet.no

 

Leder
Silje Marie Bentzen

Nestleder
Bjørn Roberg
Du kan også følge oss her:
  Instagram