Politikk

Vi jobber for:

  • at din utdanning skal bli bedre
  • at du som student skal få være med å bestemme over egen utdanning
  • at dine rettigheter som student blir godt ivaretatt
  • at våre utdanninger skal være krevende og motiverende
  • at våre utdanning er yrkesnære og har et tydelig profesjonsfokus
  • at våre utdanninger skal ha god sammenheng mellom teori og praksis

 

Politiske dokumenter:

Prinsipprogram 2017-2020 (bokmål)

(vedtatt april 20217)

Prinsipprogrammet for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er vårt øverste politiske dokument som vedtas av landsmøtet hvert tredje år.

 

Arbeidsprogram 2017-2018

(Vedtatt april 2017) 

Arbeidsprogrammet behandles av landsmøtet hvert år og inneholder de områdene organisasjonen prioriterer å arbeide med den kommende perioden.


Politisk plattform for lektorutdanningen

(Vedtatt landsmøtet 2017)

 

Politisk plattform for barnehagelærerutdanningen
(Vedtatt av landsmøtet 2016) 

 

Politisk plattform for grunnskolelærerutdanningene
(Vedtatt av landsmøtet 2015)

 

 

Vedtak om sertifiseringsordningen
(Vedtatt av landsstyret september 2012)

 

Våre lærerutdannere
(Vedtatt av landsmøtet 2012)

 

Lærerutdanning 8.-13. trinn
(Vedtatt av landsstyret, januar 2011)

 

Politisk plattform for FLU
(Vedtatt på landsmøtet 2010)

 

Mentorordning
(Vedtatt av landsstyret, november 2009)


Høyere utdanning i fremtiden
(Vedtatt av landsmøtet 2008)

 

Formålet for opplæringa og barnehage
(Vedtatt av landsmøtet 2007)

 

Manifest om krav
(Vedtatt av landsmøtet 2007)

 

Politisk dokument om skikkethetsvurdering
(Vedtatt av landsstyret, oktober 2011)

 


 

 

 

 

  

 

 

 
 


 

  


 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo
Tlf: +47 24 14 22 90
E-post:
ps@utdanningsforbundet.no

 

Leder
Hedda Eia Vestad

Nestleder
Ruben Amble Hirsti
Du kan også følge oss her:
  Instagram