Ansatte

Jonas Ohlgren Østvik 

Organisasjonsrådgiver:

  • Organisasjon
  • Verving

Tlf:  922 62 962 / 24 14 22 90

Jonas.Ohlgren.Ostvik@utdanningsforbundet.no 

 

  

 

Martine Løkholm 

Politisk rådgiver

  • Politikk
  • Kommunikasjon

Tlf. 24 14 22 91/ 92 62 26 02
martine.lokholm@utdanningsforbundet.no

 

 

 

 

 

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo
Tlf: +47 24 14 22 90
E-post:
ps@utdanningsforbundet.no

 

Leder
Hedda Eia Vestad

Nestleder
Ruben Amble Hirsti
Du kan også følge oss her:
  Instagram