Pedagogstudentenes nye ledelse

Silje Marie Bentzen ble gjenvalgt som leder av Pedagogstudentens landsmøte for perioden 2016/2017. Med seg på laget får hun Bjørn Roberg, gjenvalgt som nestleder, Ruben Amble Hirsti, gjenvalgt AU-medlem og Frank Alexander Bræin og Jørgen Jakobsson som nyvalgte AU-medlemmer. Perioden starter 1. juli 2016.

 

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets nyvalgte styre for perioden 2016/17. Leder Silje Marie Bentzen, nestleder Bjørn Roberg, og AU-medlemmer Ruben Amble Hirsti, Frank Alexander Bræin og Jørgen Jakobsson.

F.h.: Leder Silje Marie Bentzen, Frank Alexander Bræin, Ruben Amble Hirsti, nestleder Bjørn Roberg og Jørgen Jakobsson.

 

Jeg er ydmyk og stolt av den støtten og tilliten som Landsmøtet har gitt meg for andre gang. Dette året har gitt meg enda mer motivasjon og engasjement til å ta fatt på arbeidet som venter. Landsmøtet har gitt en klar melding om at pedagogikkfaget skal være et prioritert område den kommende perioden. I tillegg til blant annet arbeid med mangfold og likestilling.  Dette er oppgaver jeg gleder meg til å fortsette å jobbe med. Vi forventer at regjeringen lytter til oss når det kommer til pedagogikkfaget i de nye grunnskolelærerutdanningene, sier leder Silje Marie Bentzen.

 

Pedagogstudentenes arbeidsutvalg 2016/17

 

Leder

Silje Marie Bentzen gjenvalgt som leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet for perioden 2016/17.

Silje Marie Bentzen

T: @ Siljebentz

Insta: @Siljebentz

Alder: 28

Er leder for Pedagogstudentene, studerer lektor med master i nordisk ved Universitetet i Bergen

 

Nestleder

Bjørn Roberg

T: @Bj0rnroberg

Insta: @Bj0rnroberg

Alder: 24

Er nestleder for Pedagogstudentene og har studert GLU 1-7 ved Høgskolen i Vestfold og årsstudium i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen

 

 

Arbeidsutvalgsmedlem

Ruben Amble Hirsti

Insta: @Shuuben

Alder: 24

Sitter i Pedagogstudentenes arbeidsutvalg og studerer grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark

 

Frank Alexander Bræin

Alder: 26

Studerer barnehagelærer ved Høgskolen i Oslo og Akershus

 

Jørgen Jakobsson

Insta: @J.jakobsson

Alder: 32

Studerer lektor med engelsk og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo
Tlf: +47 24 14 22 90
E-post:
ps@utdanningsforbundet.no

 

Leder
Hedda Eia Vestad

Nestleder
Ruben Amble Hirsti
Du kan også følge oss her:
  Instagram