Studentforsikring

Til og med fremtidige superlærere kan være uheldige. Derfor har vi samlet alle forsikringene du trenger i én studentpakke.

 

For kun 83 kroner i måneden (996 kroner per år) er du og tingene dine forsikret hjemme, til og fra studiene og på reise. Alt til samme pris som en kopp kaffe i uka! Forsikringene kan enkelt bestilles her.


Studentforsikringen inneholder 4 forsikringer: innbo-, reise-, ulykkes- og uføreforsikring:

 

Innboforsikring
- Dekker vann-, brann- og naturskade og tyveri av innbo for inntil
kr 500 000
- Tyveri av sykkel
- Tyveri eller plutselig skade på mobil, nettbrett og PC


Reiseforsikring
- Dekker reiser med inntil 90 dagers reisevarighet
- Avbestilling, tap av bagasje, reisesyke, hjemtransport og reiseavbrudd
- I tillegg dekkes hjemtransport i Norden ved alvorlig sykdom i nærmeste familie
- Utbetaling av kr 10 000 ved sykdom eller ulykke som medfører studieavbrudd i minst 60 dager
- Ingen egenandel


Ulykkesforsikring
- Utbetaling på inntil kr 500 000 ved varig skader som følge av ulykke
- Utbetaling på kr 5000 ved bruddskader
- Behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold, f.eks. tannlege, lege og fysioterapeut


Uføreforsikring
- Forsikringssum på 5G* (kr 468 170)
- Delutbetaling ved vedtak om arbeidsavklaringspenger
- Engangsutbetaling på hele forsikringssummen ved vedtak om minst 50 prosent varig arbeidsuførhet

 

*G står for Folketrygdens Grunnbeløp og er på kr 93 634. Beløpet reguleres hvert år den 1. mai og sikrer at forsikringssummen stiger. 

 

Reisekort og medlemskort på mobilen
Få medlemskort og reisekort på mobilen. Gjør som 45 000 andre og last ned vår app "UDF Medlem"

 

Ofte stilte spørsmål om vår studentforsikring.


Endres automatisk når du er ferdig som student
Forsikringen gjelder for medlemmer av Pedagogstudentene og varer ut kalenderåret du er ferdig med å studere. Ved overgang til ordinært medlemskap i Utdanningsforbundet blir de ulike forsikringene automatisk overført til våre ordinære forsikringer. Studentforsikringen kan kun kjøpes som en pakkeløsning. Har du andre behov kan du benytte deg av Utdanningsforbundets ordinære forsikringer.

Ønsker du å kjøpe Utdanningsforbundets Studentforsikring, kan du bestille den direkte her i vår forsikringskalkulator. Du kan også bestille forsikringen ved å sende SMS til 2080 med kodeord "UDF 223", sende oss en e-post til forsikring@udf.no eller telefon 24 14 20 00 - tast 1.

 

 
Her kan du enkelt bestille Studentforsikringen 

     

 

 

Husk at for å tegne vår fantastiske studentforsikring må du være medlem:

  

Meld deg inn i Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet


Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo
Tlf: +47 24 14 22 90
E-post:
ps@utdanningsforbundet.no

 

Leder
Hedda Eia Vestad

Nestleder
Ruben Amble Hirsti
Du kan også følge oss her:
  Instagram