Lokallag
Lokallag Lokallag

 

Et lokallag består av alle Medlemmer av Pedagogstudentene ved et studiested. Et stort lokallag med mange medlemmer er viktig, men uten samarbeid vil det skje lite. Pedagogstudentene har pr. idag lokallagstyrer på 21 institusjoner over hele landet. Dette er engasjerte studenter som samarbeider for å gjøre studiehverdagen og utdanningen sin best mulig.  

 


Lokallagsstyret er det viktigste leddet i Pedagogstudentene og vi er avhengig av aktive og sterke lokallag for å være en slagkraftig organisasjon.

 

 

Kunne du tenke deg å engasjere deg i Pedagogstudentene? Trykk her for å finne kontaktinformasjon til ditt lokallagsstyre.  
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo
Tlf: +47 24 14 22 90
E-post:
ps@utdanningsforbundet.no

 

Leder
Hedda Eia Vestad

Nestleder
Ruben Amble Hirsti
Du kan også følge oss her:
  Instagram