Arrangement

Pedagogstudentene arrangerer ulike typer arrangemenet i løpet av året både lokalt og nasjonalt. Lokallagene arrangerere møter, debatter, fagdager, quiz og andre sosiale kvelder. På nasjonalt nivå arrangeres det hvert år:

  

Reiseregningsskjema for nasjonale arrengement ligger her.

  

 
  

Oppstartshelga 2015

  

Konferansen 2015

 

Landsmøtet 2016


Landsmøtet 2017 (informasjon på pedstud.no/lm17)

 


Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo
Tlf: +47 24 14 22 90
E-post:
ps@utdanningsforbundet.no

 

Leder
Hedda Eia Vestad

Nestleder
Ruben Amble Hirsti
Du kan også følge oss her:
  Instagram